Zmierz i rozwiń potencjał swojego biznesu

Akademia Cognitivo

Program każdej Akademii ustalany jest indywidualnie. W zależności od potrzeb klienta warsztaty szkoleniowe łączone są z doradztwem, coachingiem lub analizą psychometryczną

Dowiedz się więcej

ACT Coaching

ACT Coaching stanowi nowatorskie w Polsce ujęcie coachingu opartego na silnych podstawach naukowych, mających swe oparcie w podejściu terapeutycznym

Dowiedz się więcej

Psychometria w biznesie

W swojej ofercie proponuję ponad 20 narzędzi psychometrycznych, autorsko zaadaptowanych z gruntu psychologii klinicznej do diagnozy indywidualnej oraz organizacji

Dowiedz się więcej
"W pełni profesjonalne podejście oraz wiedza w zakresie skutecznej komunikacji spotkały się z naszym uznaniem, dlatego też polecamy ją, jako profesjonalnego i skutecznego eksperta w tej dziedzinie"
Kierownik Projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Ewa Ł.
"Jak skutecznie się komunikować?-Urząd bliżej Obywatela", PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k.
"Podczas realizacji projektu Pani Maja Wencierska wykazała się dużym zaangażowaniem, nastawieniem na współpracę oraz umiejętnością budowania pozytywnej atmosfery i aktywowania całej grupy w trakcie szkoleń"
Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Mariusz W., Kanclerz
"Rozwój pracowników -coaching" - cykl szkoleń w ramach Akademii Kierownika
"Maja ma bogate doświadczenie coachingowe, wysokie umiejętności dydaktyczne i pasjonuje się swoją pracą, co sprawia, że jest świetnym wykładowcą"
Uniwersytet SWPS w Warszawie
Agnieszka Z., Kierownik Projektu
"Pani Maja Wencierska zrealizowała usługi, które zostały bardzo wysoko ocenione przez słuchaczy studiów podyplomowych, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy, jak i korzyści wynikających z jakości zajęć".
Wyższa Szkoła Bankowa
prof. nadzw. dr hab. Magdalena M., Dziekan Wydziału Ekonomicznego
„Pani Maja Wencierska w czasie trwania naszej współpracy wykazała się profesjonalizmem i rzetelnością. To osoba, która dba o Klienta rozumiejąc jego potrzeby. Doskonale rozumie branżę, co znakomicie potrafi wykorzystać w swoim działaniu”.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WRZOS Sp. z o.o., SPA Bagiński&Chabinka
Stanisław Ch., Prezes
"Pani Maja Wencierska jest osobą bardzo ambitną, komunikatywną, wykonującą powierzone obowiązki w sposób dokładny, skrupulatny i sumienny. (...) Do jej obowiązków należy prowadzenie coachingów grupowych oraz indywidualnych z osobami skazanymi/byłymi skazanymi oraz ich rodzinami. (...) W stosunku do podopiecznych Fundacji, a także pracowników jest otwarta, miła, konsekwentna".
Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej TULIPAN
Monika S., Prezes
"Szkolenia zostały wykonane z należytym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Trener posiadała wiedzę i doświadczenie umożliwiające odpowiednią ich realizację. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę z Panią Mają Wencierską należy stwierdzić, że jest to osoba godna polecenia".
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
Angelika S., Kierownik Projektu
"W zakresie realizowanej współpracy Pani Maja wykazywała się wysokim zaangażowaniem, punktualnością i rzetelnością, a opinie od uczestników projektu na temat zadowolenia udziału w coachingu były bardzo dobre".
TWIKS
Katarzyna L., Wiceprezes
"Zaangażowanie, profesjonalizm, wysoki poziom kompetencji oraz interesujące narzędzia stosowane podczas pracy wpłynęły na osiągnięcie satysfakcjonujących efektów procesu coachingowego".
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
Aleksandra P.
"Pani Maja Wencierska prowadziła w naszej Firmie działania w ramach projektu Zarządzanie kompetencjami w MSP (...). Zakres działań analityczno-badawczych obejmował wywiady behawioralne z kluczowymi pracownikami, sporządzenie raportów dot. zarządzania kompetencjami, przeprowadzenie badania umożliwiającego wyłonienie oraz określenie poziomu luk kompetencyjnych (...). Pani Maja wykazała się zaangażowaniem, rzetelnym podejściem i profesjonalizmem podczas realizacji projektu".
MPS International Sp. z o.o.
mgr inż. Wanda S., Prezes Zarządu
"Pani Maja Wencierska wykonywała usługi szkoleniowe w ilości 112 godzin szkoleniowych. (...) Wszystkie wymienione usługi zostały wykonane należycie"
Kierownik Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości
Monika P.
"Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)"
Kierownik Projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Ewa Ł.
Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Mariusz W., Kanclerz
Uniwersytet SWPS w Warszawie
Agnieszka Z., Kierownik Projektu
Wyższa Szkoła Bankowa
prof. nadzw. dr hab. Magdalena M., Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WRZOS Sp. z o.o., SPA Bagiński&Chabinka
Stanisław Ch., Prezes
Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej TULIPAN
Monika S., Prezes
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
Angelika S., Kierownik Projektu
TWIKS
Katarzyna L., Wiceprezes
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
Aleksandra P.
MPS International Sp. z o.o.
mgr inż. Wanda S., Prezes Zarządu
Kierownik Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości
Monika P.