ACT Coaching

ACT Coaching stanowi nowatorskie w Polsce ujęcie coachingu opartego na silnych podstawach naukowych, mających swe oparcie w podejściu terapeutycznym (tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej i poznawczej) oraz teorii ram relacyjnych (RFT), czyli programie badań nad działaniem ludzkiego umysłu.

Od 2012 roku jestem akredytowanym, międzynarodowym coachem International Coach Federation (początkowo na poziomie ACC, obecnie w trakcie procesu akredytacyjnego PCC).

Jako członek ACBS (Association for Contextual Behavioral Science) łączę w swojej pracy podejście bazujące na teorii akceptacji i zaangażowania (ACT), z autorskimi narzędziami neurocoachingowymi, etyką pracy coacha ICF oraz wypracowane techniki bazujące na doświadczeniu zdobytym podczas ponad 1800h sesji coachingu indywidualnego oraz zespołowego.

Coaching indywidualny
Coaching jest formą wsparcia klienta w osiąganiu ustanowionych przez niego celów, pomocą w rozwoju posiadanych zasobów oraz motywowaniem do osiągnięcia jak najpełniejszej satysfakcji na ważnych dla klienta płaszczyznach funkcjonowania zawodowego oraz osobistego. Pozwala na zdiagnozowanie oraz przezwyciężenie barier mentalnych utrudniających pełną samorealizację. Proces coachingowy, poprzedzony bezpłatną 1.5h sesją próbną, obejmuje zwykle 5-12 spotkań (liczbę sesji ustala klient)
Coaching menedżerski
Sesje coachingu menedżerskiego mają na celu wspieranie menedżerów na różnych etapach rozwoju zawodowego w doskonaleniu kompetencji zawodowych oraz osobistych. Ich celem jest szczególnie wzmocnienie w roli lidera oraz zwiększenie efektywności w osiąganiu celów własnych, zespołu, jak i całej organizacji
Coaching zespołowy
Sesje coachingu dedykowane wybranym działom organizacji lub zespołom pracowników. Mają na celu pogłębienie współpracy w grupie, nastawienia na realizowanie wspólnych celów, budowanie atmosfery pracy sprzyjającej wzrostowi skuteczności działania

Informacje dodatkowe

Sesje coachingowe odbywają się w dowolnym miejscu, uzgodnionym z klientem.