Psychometria w biznesie

Działania rozwojowe w organizacji ukierunkowane są na połączenie celów strategicznych przedsiębiorstwa z misją, wizją firmy oraz posiadanymi zasobami (głównie w odniesieniu do potencjału pracowniczego).

W swojej ofercie proponuję ponad 20 narzędzi psychometrycznych, autorsko zaadaptowanych z gruntu psychologii klinicznej do diagnozy indywidualnej oraz organizacji. Stanowią one zestaw specjalistycznych testów, dobieranych w zależności od określonych potrzeb Klientów.

Narzędzia psychometryczne mogą być wykorzystane m.in. w następujących obszarach:

Audyt personalny w organizacji
Za pomocą odpowiednich narzędzi psychometrycznych oraz wywiadów behawioralnych z kluczowymi pracownikami przedsiębiorstwa
Audyt systemów zarządzania zasobami ludzkimi (zarządzania kompetencjami)
Diagnoza deficytów wraz z działaniami zaradczymi w obszarze systemu rekrutacji i selekcji, motywowania pracowników, systemu oceniania oraz systemu szkoleń
Kompleksowe wsparcie działów HR
  • Doradztwo specjalistyczne w zakresie systemów zarządzania zasobami ludzkimi
  • Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników
  • Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy (Employer Branding)
Badanie kompetencji pracowników
  • Diagnozowanie kompetencji pracowników w firmie (wywiady behawioralne, narzędzia neurocoachingowe, testy psychometryczne)
  • Ustalanie luk kompetencyjnych oraz zindywidualizowanych sposobów ich niwelowania (szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching on job)
  • Kompleksowe szkolenia pracowników w zakresie 20 kluczowych kompetencji tzw. miękkich wg ICAN Institute